رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام

محسن خوش طینت؛ شاهپور اسماعیلی

دوره 3، شماره 12 ، دی 1384، ، صفحه 27-56

چکیده
  دراین پژوهش، رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. هدف از تحقیق تعیین این موضوع است که آیا سرمایه گذاران، تحلیل گران و ... کیفیت اطلاعات حسابداری (کیفیت سود) را درک کرده و آنرا در تصمیم گیریهای خود به کار میگیرند؟ برای یافتن پاسخ این سوال بایستی واکنش بازار را ببینیم. میدانیم که ...  بیشتر