ابزارهای حسابداری
فرایند بررسی کنترل کیفیت کار در مؤسسات حسابرسی

مهری بختیاری؛ جواد رضازاده؛ کیومرث بیگلر

دوره 20، شماره 80 ، بهمن 1402، ، صفحه 81-130

https://doi.org/10.22054/qjma.2024.76885.2518

چکیده
  بررسی کنترل کیفیت کار توسط بررسی‌کننده کنترل کیفیت کار به‌عنوان یکی از عناصر اساسی کنترل کیفیت در استانداردهای حسابرسی موردتوجه قرارگرفته است و برای حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار الزامی شده است. در این پژوهش از طریق مصاحبه با 25 نفر از شرکای مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در بهار و تابستان 1402 و همچنین ...  بیشتر

حسابداری مالی
شناسایی چالش های نظام مدیریت مالی عمومی

محمد علی کریمی؛ غلامرضا کردستانی؛ کیومرث بیگلر

دوره 20، شماره 77 ، خرداد 1402، ، صفحه 141-182

https://doi.org/10.22054/qjma.2023.73050.2446

چکیده
  نظام مدیریت مالی عمومی درکشورهای درحال‌توسعه برای اطمینان از سازگاری برنامه‌ریزی و انضباط بودجه با اقتصادکلان و تخصیص منابع مطابق با راهبردهای کاهش فقر و اجرای برنامه‌ها و انجام فعالیت‌ها به‌طور اثربخش و پیگیری نتایج، همواره با چالش‌هایی مواجه هستند. این پژوهش به‌منظور شناسایی چالش‌های نظام مدیریت مالی عمومی کشور انجام شده ...  بیشتر