نویسنده = باغومیان، رافیک
تعداد مقالات: 4
1. نوسان متغیرهای کلان اقتصادی و پیش بینی سود توسط B مدیران

دوره 13، شماره 50، تابستان 1395، صفحه 65-88

10.22054/qjma.2016.7059

رافیک باغومیان؛ حجت محمدی؛ سجاد نقدی


2. موانع پیشرفت آموزش حسابداری در ایران

دوره 8، شماره 32، زمستان 1389، صفحه 49-72

رافیک باغومیان؛ علی رحیمی باغی


4. گزارشگری مالی در اینترنت و وضعیت آن در ایران

دوره 3، شماره 10، تابستان 1384، صفحه 127-156

علی ثقفی؛ محمد عرب مازاریزدی؛ رافیک باغومیان