حسابداری وجنبه های مختلف مالی
تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد با بازده مازاد

محمد علی آقایی؛ محمد امری اسرمی

دوره 18، شماره 72 ، دی 1400، ، صفحه 57-77

https://doi.org/10.22054/qjma.2021.51016.2139

چکیده
  در این پژوهش تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد با بازده مازاد در شرکت­های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1390 تا 1397 بررسی شد. بیش اعتمادی مدیریت از معیار سرمایه­گذاری بیش از حد در دارایی­ها و بازده مازاد سهام از طریق تفاوت بازده واقعی و بازده پرتفوی الگو اندازه­گیری شد. با روش غربالگری منظم، ...  بیشتر

نقش توانایی مدیریتی در اجتناب مالیاتی شرکت‌: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

محمدعلی آقایی؛ حسن حسنی؛ حسن باقری

دوره 15، شماره 57 ، فروردین 1397، ، صفحه 24-47

https://doi.org/10.22054/qjma.2018.8912

چکیده
  در پژوهش حاضر، تأثیر توانایی مدیریتی بر اجتناب مالیاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرارگرفته است. شاخص‎های مورد استفاده برای سنجش اجتناب از پرداخت مالیات، نرخ موثر مالیاتی دفتری، نرخ موثر مالیاتی نقدی و نرخ موثر مالیاتی نقدی بلندمدت هستند. نمونه آماری شامل 122 شرکت از شرکت‎های پذیرفته‌شده در ...  بیشتر

محتوای اطلاعاتی اقلام صورت سود و زیان جامع بررسی بورس اوراق بهادار تهران

محمدعلی آقایی؛ رحمان سجادپور

دوره 8، شماره 32 ، دی 1389، ، صفحه 23-47

چکیده
  افشای سود جامعه و اقلام آن سهامداران را برای ارزیابی بازده سهام کمک میکند و به مدیران برای بهبود تخصیص منابع مالی یاری می رساند. صورت سود و زیان جامع علاوه بر سود خالص دوره، سود و زیان تسعیر ارز، سود و زیان تحقق نیافته سرمایه گذاری ها و تعدیلات سنواتی را شامل میشود. انتظار میرود گزارش طبقه بندی صورت سود و زیان جامع بار اطلاعاتی گزارشهای ...  بیشتر