حسابداری وجنبه های مختلف مالی
بررسی تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران بر انتظارات آن‌ها از سودهای آتی

حمیدرضا گنجی؛ شهناز مشایخ؛ زکیه صدیقی

دوره 20، شماره 78 ، شهریور 1402، ، صفحه 155-190

https://doi.org/10.22054/qjma.2023.73514.2452

چکیده
  سرمایه‌گذاران همواره ترکیبی از رفتار عقلایی و احساسات خود را در سرمایه‌گذاری‌ها لحاظ می‌کنند. در برخی شرایط خاص ممکن است رفتارهای احساسی سرمایه‌گذاران بر رفتارهای عقلایی آن‌ها غلبه کرده که این می‌تواند منجر به تغییر در انتظارات آن‌ها از سود‌های آتی شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران بر انتظارات سرمایه‌گذاران ...  بیشتر

رابطه بین کیفیت سود، هموارسازی سود و ریسک سهام

ساسان مهرانی؛ قربان اسدی؛ حمیدرضا گنجی

دوره 11، شماره 42 ، تیر 1392، ، صفحه 115-137

چکیده
  در این پژوهش به مطالعه رابطه بین کیفیت سود، هموارسازی سود و ریسک سهام با استفاده از اطلاعات نمونه ای از شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، که به روش غربالگری در طی دوره 1381 الی 1390 انتخاب شده اند، پرداخته شده است و این مساله مورد بررسی قرار گرفت که وضعیت ریسک شرکت‏هایی که سودهای با کیفیت خود را هموار می‏کنند، چگونه ...  بیشتر

تببین عوامل موثر بر بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام شرکتهای جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران

محمدرضا نیکبخت؛ محمدرضا عسگری؛ حمیدرضا گنجی؛ آرش تحریری

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1386، ، صفحه 129-150

چکیده
  در این تحقیق وجود بازده غیرعادی در سهام شرکتهای جدید الورود به بورس اوراق بهادار تهران و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده ها بیانگر وجود بازده غیرعادی کوتاه مدت مثبت طی شش ماه پس از ورود به بورس اوراق بهادار در سهام شرکتهای نمونه میباشد. از بین هفت متغیر اندازه شرکت، افق زمانی پیش بینی سود، تغییرات سود، ...  بیشتر