کلیدواژه‌ها = کیفیت حسابرسی
تعداد مقالات: 9
2. تأثیر کیفیت حسابرسی بر دقت پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی

دوره 14، شماره 53، بهار 1396، صفحه 173-198

حسن زلقی؛ امین امیر بختیاروند


3. کیفیت حسابرسی و ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام

دوره 13، شماره 52، زمستان 1395، صفحه 111-140

10.22054/qjma.2017.7739

مریم کربلایی میرزائی؛ فرهاد شاه ویسی؛ فرزاد ایوانی


5. تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تجدیدارائه های حسابداری

دوره 12، شماره 46، تابستان 1393، صفحه 87-110

10.22054/qjma.2015.1676

محمدعلی باقر پور ولاشانی؛ حسین اعتمادی؛ مهدی امید فر


8. عوامل موثر بر انتخاب داوطلبانه حسابرس

دوره 6، شماره 22، تابستان 1387، صفحه 23-45

یحیی حساس یگانه؛ رسول حیدری


9. عوامل موثر بر تغییر حسابرسان در شرکتهای ایرانی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1386، صفحه 89-105

جواد رضازاده؛ کمال زارعی مروج