بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی با هزینه سرمایه سهام عادی و مدیریت سود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه قزوین

چکیده

در این تحقیق اثر کیفیت حسابرسی بر هزینه سرمایه سهام عادی و مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. حسابرسی اعتبار اطلاعات در دسترس سرمایه گذاران را افزایش می دهد. افزایش کیفیت اطلاعات ریسک اطلاعاتی را کاهش می دهد. کاهش ریسک اطلاعاتی نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران را کاهش می دهد. بنابراین حسابرسی با کیفیت بالاتر که منجر به افزایش کیفیت اطلاعات می شود هزینه سرمایه شرکت ها را کاهش می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between audit quality and cost of equity and earnings management

نویسنده [English]

  • gholamreza kordestani