کلیدواژه‌ها = کیفیت سود
تعداد مقالات: 16
1. تاثیر قابلیت مقایسه و ثبات رویه حسابداری بر کیفیت سود : رویکرد متن کاوی

دوره 16، شماره 64، زمستان 1398، صفحه 1-30

10.22054/qjma.2019.34708.1860

سبحان ظفری؛ داریوش فروغی؛ غلامحسین کیانی


2. مدلی برای رتبه بندی سنجه‌های کیفیت سود در ایران

دوره 16، شماره 62، تابستان 1398، صفحه 127-150

10.22054/qjma.2019.10425

محمد کاشانی‌پور؛ غلامرضا کرمی؛ محسن مرادی جزء


3. تاثیر معیارهای کیفیت سود بر مازاد بازده سهام

دوره 12، شماره 48، زمستان 1394، صفحه 1-28

10.22054/qjma.2016.4048

داریوش فروغی؛ نرگس حمیدیان؛ مینا محمدیان


4. رابطه بین کیفیت سود، هموارسازی سود و ریسک سهام

دوره 11، شماره 42، تابستان 1392، صفحه 115-137

ساسان مهرانی؛ قربان اسدی؛ حمیدرضا گنجی


7. رابطه بین وضعیت پرداخت سود سهام و کیفیت سود

دوره 9، شماره 34، تابستان 1390، صفحه 129-149

کیهان مهام؛ علی محمد علی محمدی


8. تجدید ارائه صورت های مالی و ریسک اطلاعاتی

دوره 9، شماره 34، تابستان 1390، صفحه 33-54

علی رحمانی؛ المیرا نجف تومرایی


9. نقش کیفیت سود در افزایش نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 32، زمستان 1389، صفحه 1-22

محسن دستگیر؛ سید مهدی پارچینی پارچین؛ کیوان شیخی


10. مطالعه و تبیین کیفیت سود با رویکرد ترازنامه ای

دوره 8، شماره 30، تابستان 1389، صفحه 99-126

مجید عظیمی یانچشمه


11. رابطه سرمایه گذاران نهادی با کیفیت سود

دوره 8، شماره 29، بهار 1389، صفحه 115-137

سید حسین سجادی؛ رضا تاکر؛ علی محمودی


12. ریسک نقدشوندگی سهام و کیفیت سود

دوره 8، شماره 29، بهار 1389، صفحه 1-37

علی ثقفی؛ محمد مرفوع


13. روند تغییرات کیفیت سود در طول زمان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 29، بهار 1389، صفحه 65-95

قاسم بولو؛ یحیی حساس یگانه؛ رضا هراسانی


15. تاثیر محافظه کاری حسابداری بر کیفیت سود و بازده سهام

دوره 5، شماره 18، تابستان 1386، صفحه 1-24

علی ثقفی؛ مهدی سدیدی


16. رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام

دوره 3، شماره 12، زمستان 1384، صفحه 27-56

محسن خوش طینت؛ شاهپور اسماعیلی