نقش کیفیت سود در افزایش نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد بخش حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر کیفیت سود در افزایش نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، از کیفیت سود مبتنی بر پایداری سود و برای اندازه گیری نقدشوندگی سهام شرکت ها از دو معیار معاملاتی (تعداد روزهای معاملاتی و حجم نسبی معاملات) و دو معیار اطلاعاتی (عمق ریالی نسبی و شکاف نسبی قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام) استفاده شده است. در این راستا، تعداد 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1389-1380 بررسی و جهت آزمون فرضیه ها از داده های تابلویی با اثرات ثابت و نرم افزار اقتصادسنجی Eviews 6 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان میدهد که در طی دوره مطالعه، بین کیفیت سود مبتنی بر پایداری سود و معیارهای مختلف نقدشوندگی رابطه معنی داری وجود نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the Earnings Quality on Improving the Stock Liquidity of Listed Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohsen Dastgir 1
  • Seyed Mahdi ParchiniParchin 2
  • Keivan Sheikhi 2
چکیده [English]

The aim of this research is to investigate the effect of the earnings quality on improving the stock liquidity of listed companies in TSE. In this study, the earnings quality based on earnings stability, and two transactional criteria (the trading days and the ratio trading volume) and two informational criteria (the ratio depth and ratio spread) used to measure of the stock liquidity. To conduct this research, 94 listed companies in TSE during 2002-2011 via panel regression models (fixed effects) were investigated.
Findings indicate that there are not significant relationships between the earnings quality and different criteria of the stock liquidity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings quality
  • Liquidity
  • Transactional criteria
  • Informational criteria and Tehran Stock Exchange