نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

تمایلات سرمایه‌گذاران غالباً از باورهای ذهنی نگه داشته شده یا اطلاعات غیرمرتبط با ارزش سهام سرچشمه می‌گیرد و می‌تواند باعث ایجاد واکنش‌های افراطی یا واکنش‌های کم به اخبار خوب یا بد در ارزشگذاری سهام شود. در این پژوهش تأثیر دو سیاست مهم تقسیم سود و سیاست بدهی بر رفتار و تمایلات سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. همچنین، اثر تعدیلی جبهه‌گیری مدیریت بر رابطه مذکور نیز بررسی شده است. برای نیل به هدف پژوهش، چهار فرضیه تدوین و داده‌های گردآوری شده از 163 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 الی 1399 از طریق مدل‌های رگرسیونی آزمون شدند. یافته‌های این پژوهش نشان داد که سیاست تقسیم سود، تمایلات سرمایه‌گذاران را افزایش و سیاست بدهی تمایلات سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد. جبهه‌گیری مدیریت، رابطه مثبت بین سیاست تقسیم سود سهام و تمایلات سرمایه‌گذاران را به طور معناداری تقویت می‌کند. بنابراین، مدیران هنگام سیاست تقسیم سود، در جبهه اهداف سهامداران قرار گرفته و خواهان نسبت پرداخت سود بیشتر هستند. همچنین، جبهه‌گیری مدیریت رابطه منفی بین سیاست بدهی و تمایلات سرمایه‌گذاران را تقویت می‌کند و مدیران ریسک‌گریز تمایل دارند کمتر از بدهی‌ها استفاده کنند که این موضوع مورد پسند سرمایه‌گذاران نیز هست، زیرا آنها در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که دارای کمترین بدهی باشد و ساختار سرمایه آنها، اهمیت حقوق صاحبان سهام را بیشتر نشان دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Moderating Effect of Management Entrenchment on the Relationship between Dividend and Debt Policy with Investor Sentiment

نویسندگان [English]

  • mandana taheri 1
  • Mahtab Jafari 2

1 Assistant Professor, Faculty of management and accounting, University of Allameh Tabatabai

2 MSc. Of Accounting, Allameh Tabataba'i university, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Investor Sentiment often stem from held-up beliefs or information unrelated to stock value and can lead to extreme reactions or low reactions to good or bad news in stock valuation. In this study, the effect of two important policies of Earning sharing and debt policy in the company that can be investigated on the behavior and inclinations of investors and then the Moderating effect of management Entrenchment on the relationship. To achieve the purpose of the research, four hypotheses were developed and data collected from 163 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2011 to 2021 were tested through regression models. The findings of this study showed that dividend policy increases investors' Sentiment but debt policy decreases investors' Sentiment. Management Entrenchment strengthens the positive relationship between dividend policy and investor sentiment. Therefore, during the dividend policy, the managers are of the shareholders' goals and want a higher dividend payment ratio. Management Entrenchment also reinforces the negative relationship between debt policy and investor sentiment. Therefore, risk-averse managers tend to use less debt, which is also a favorite of investors; because they invest in companies that have the least debt and their capital structure shows the importance of equity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management Entrenchment
  • Earning Dividing
  • Debt
  • Investor Sentiment