نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانشیار حسابداری. گروه حسابداری. دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان ،ایران

3 استاد گروه حسابداری دانشگاه شهید باهنر،کرمان، ایران

چکیده

پیش‌بینی نرخ بازده سهام و قیمت‌گذاری اوراق بهادار یکی از مهمترین موضوعات بازارهای مالی است. اطلاعات ارائه شده توسط مدیران در صورتهای مالی شرکتها به سرمایه‌گذاران دراتخاذ تصمیم‌های بهینه کمک می‌کند، ارزش این اطلاعات، وابسته به‌ دقت و صحت آن‌ها است وسوگیریهای مدیران به درستی اطلاعات خدشه وارد نموده و سبب پیش‌ینی‌های ناصحیح و بالطبع تصمیم‌گیری اشتباه می‌شود. حاکمیت شرکتی با نقش نظارتی بر رفتارهای فرصت طلبانه مدیران و با هدف کاهش تضاد منافع میان سهامداران و مدیران ایجاد شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر رابطه چسبندگی انتظارات مدیران و بازده سهام است که بازده سهام با استفاده از مدل سه عاملی فاما و فرنچ محاسبه شده و مکانیزم های حاکمیت شرکتی مورد مطالعه، نسبت اعضای غیر موظف ، نقش دوگانه مدیر عامل و سهامدارن نهادی است. فرضیه های پژوهش با استفاده از داده‌های 178 شرکت که داده های آنها دردسترس بود و در خلال سالهای 1390 تا1396 و با استفاده از رگرسیون چند متغیره و داده‌های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها حاکی از رابطه معنادار چسبندگی انتظارات مدیران و بازده سهام و همچنین تنها مکانیزم درصد سهامداران نهادی بر بر رابطه چسبندگی انتظارات مدیران و بازده سهام تاثیر معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of Corporate Governance Mechanisms on the Relationship between managers ' expectations stickiness & Future stock returns

نویسندگان [English]

  • nahid mohamadi 1
  • mehdi baharmoghadam 2
  • omid pourheidari 3

1 PhD Student in Accounting, Shahid Bahonar Kerman, Kerman, Iran

2 Associate Professor of Accounting, Shahid Bahonar KermanوKerman,Iran

3 Professor of Accounting, Shahid Bahonar UniversityKerman, Kerman, Iran

چکیده [English]

Predicting stock rates and securities pricing is one of the most important issues in financial markets. The information provided by managers in corporate financial statements helps investors make optimal decisions. The value of this information depends on their accuracy and correctness, and managers' biases distort the information correctly and lead to incorrect predictions and, of course, wrong decisions. Corporate governance is created by overseeing the opportunistic behaviors of managers and with the aim of reducing the conflict of interest between shareholders and managers.

The aim of this study was to investigate the effect of corporate governance mechanisms on the relationship between managers' expectations and stock returns. Stock returns were calculated using the Fama and French three-factor model. It is an institutional agent and shareholder. The research hypotheses were tested using data from 178 companies whose data were available during the years 1390 to 1396 and using multivariate regression and combined data.

Findings indicate that there is a significant relationship between managers 'expectations stickiness and stock returns and also only the mechanism of percentage of institutional shareholders has a significant effect on the relationship between managers' expectations stickiness and stock returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • managers '
  • expectations stickiness
  • dual roles of CEOs
  • institutional shareholders
  • non-executive members
  • and Fama and French'
  • s three-factor model