کلیدواژه‌ها = آموزش حسابداری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی فاصله انتظاری در آموزش حسابداری با توجه به الزامات قانونی جدید

دوره 14، شماره 54، تابستان 1396، صفحه 95-118

10.22054/qjma.2018.8271

فاطمه توسلی؛ محمدعلی باقرپور ولاشانی؛ محمد جواد ساعی


2. موانع پیشرفت آموزش حسابداری در ایران

دوره 9، شماره 35، پاییز 1390، صفحه 69-91

رافیک باغومیان؛ علی رحیمی باغی


3. موانع پیشرفت آموزش حسابداری در ایران

دوره 8، شماره 32، زمستان 1389، صفحه 49-72

رافیک باغومیان؛ علی رحیمی باغی