کلیدواژه‌ها = عدم تقارن اطلاعاتی
تعداد مقالات: 11
1. تاثیر ارتباطات سیاسی بر افشای داوطلبانه در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 16، شماره 62، تابستان 1398، صفحه 151-175

10.22054/qjma.2019.10426

سیدعلی حسینی؛ افسانه بحیرایی


3. تاثیر مخاطرات اخلاقی بر ساختار سرمایه

دوره 12، شماره 49، بهار 1395، صفحه 171-189

10.22054/qjma.2016.4198

سید احمد خلیفه سلطانی؛ سیمین خواجوی


7. عدم اطمینان اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی و فرصت های رشد

دوره 10، شماره 39، پاییز 1391، صفحه 125-145

مهدی مرادزاده فرد؛ مرتضی عدل زاده؛ مریم فرج زاده؛ صدیقه عظیمی


11. رابطه بین تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی با محافظه کاری

دوره 5، شماره 20، زمستان 1386، صفحه 37-59

محسن خوش طینت؛ فرزانه یوسفی اصل