کلیدواژه‌ها = به موقع بودن
تعداد مقالات: 5
3. رابطه تغییر در اظهارنظر حسابرسی با تأخیر درگزارشگری مالی

دوره 11، شماره 41، بهار 1392، صفحه 131-156

زهرا حاجیها؛ مجتبی فتحی مقدم بادی


5. رابطه سرمایه گذاران نهادی با کیفیت سود

دوره 8، شماره 29، بهار 1389، صفحه 115-137

سید حسین سجادی؛ رضا تاکر؛ علی محمودی