نویسنده = مظفر جمالیان‌پور
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه پدیده تغییر طبقه بندی در مدیریت سود

دوره 15، شماره 57، بهار 1397، صفحه 1-23

10.22054/qjma.2018.8911

علی ثقفی؛ مظفر جمالیان‌پور