جایگاه پدیده تغییر طبقه بندی در مدیریت سود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

تغییر طبقه‌بندی یکی از راهکارهای جدید برای مدیریت سود است که اخیرا به عنوان موضوعی در حوزه پژوهش‌های حسابداری مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی چگونگی اندازه‌گیری و وجود آن در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. نتایج پژوهش بر روی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1381 لغایت 1393 نشان داد که شرکت‌ها از تغییر طبقه‌بندی به عنوان یک ابزار مدیریت سود استفاده کرده‌اند. به علاوه پژوهش به بررسی این موضوع پرداخت که تعامل میان روش‌های مختلف مدیریت سود چگونه است و به این نتیجه رسید که شرکتها به ترتیب از مدیریت رویدادهای واقعی، مدیریت اقلام تعهدی و تغییر طبقه‌بندی استفاده می‌کنند. به بیان دیگر شرکت‌ها با توجه به میزان استفاده از دو روش مدیریت سود (رویداد واقعی و اقلام تعهدی) اقدام به تعیین میزان تغییر طبقه‌بندی کرده‌اند. افزون بر این، نتایج پژوهش نشان داد که بحران مالی در میزان استفاده و چگونگی استفاده از تکنیک‌های مدیریت سود نقش بسزایی دارد..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Classification Shifting Phenomenon in Earning Management

نویسندگان [English]

  • Ali Saghafi 1
  • Mozaffar Jamalian Pour 2
1 Professor of accounting at allameh tabataba’i university, Iran
2  Assistant Professor of accounting at allameh tabataba’i university
چکیده [English]

Classification shifting announced as new tools for earning management and become new subject for accounting research. In this article, we explore how classification shifting must measure and probe position of this tools in listed companies at Iranian stock exchange. For this purpose we gather data for firms from 2002 to 2014. Research results show that companies used classification shifting as a tools for managing earning. Also, research explore that this tools use in trade off position from other common earning management tools. In fact firms used in order real management, accrual management and lastly classification shifting. In addition, results show that financial crisis is important factor for using this tools

کلیدواژه‌ها [English]

  • classification shifting
  • earning management
  • tradeoff between earning management tools
  • financial crisis
افلاطونی، عباس (1395)، تاثیر مدیریت سود بر عملکرد مدل­های ارزشگذاری مبتنی بر سود حسابداری، مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 50، 177-195.

مشایخی، بیتا؛ حسین پور، امیرحسین (1395)، بررسی رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی در شرکت­های مشکوک به تقلب بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 49، 29-52.

Abernathy, John; Beyer, Brooke and Eric Rapley. 2014. Earnings Management Constraints and Classification Shifting, Journal of Business Finance & Accounting, 41(5) & (6), 600–626, June/July 2014, 0306-686X doi: 10.1111/jbfa.12076. PP: 600-626.

Anderson, M., Banker, R. and S. Janakiraman. (2003). Are selling, general, and administrative costs “sticky”? Journal of Accounting Research. 41(1): 47-63.

Badertscher, B. A. (2011). Overvaluation and the Choice of Alternative Earnings Management Mechanisms. Accounting Review, 86(5), 1491-1518. doi: 10.2308/accr-10092.

Cohen, D. A., A. Dey and T. Z. Lys (2008), ‘Real and Accrual-Based Earnings Management in the Pre- and Post-Sarbanes-Oxley Periods’, The Accounting Review, Vol. 83, pp. 757– 787.

Dechow, P., Sloan, R., Sweeney, A., (1995). "Detecting earnings management." The Accounting Review, 70, 193-225.

Ewert, R. and A. Wagenhofer (2005), ‘Economic Effects of Tightening Accounting Standards to Restrict Earnings Management’, The Accounting Review, Vol. 80, pp. 1,101–24.

Fairfield, P., R. Sweeney, and T. Yohn. 1996. Accounting classification and the predictive content of earnings. The Accounting Review 71 _3_: 337–355.

Fan, Yun; Barua, Abhijit; Cready, William and Wayne, Thomas. 2010. Management Earning Using Classification Shifting. The Accounting Review, Vol 85, No 4. pp: 1303-1323.

Francis, J., J. Hanna 1996. Causes and effects of discretionary asset write-offs. Journal of Accounting Research 34 _Supplement_: 117–134.

Kinney, M., and R. Trezevant. 1997. The use of special items to manage earnings and perceptions. The Journal of Financial Statement Analysis (Fall): 45–53.

Lipe, R. 1986. The information contained in the components of earnings. Journal of Accounting Research 24 Supplement_: 37–64.

McVay, S. 2006. Earnings management using classification shifting: An examination of core earnings and special items. The Accounting Review 81 _May_: 501–531.

Zang, A. Y. (2012). Evidence on the Trade-Off between Real Activities Manipulation and Accrual-Based Earnings Management. Accounting Review, 87(2), 675-703. doi: 10.2308/accr-10196