نویسنده = محمد نمازی
تعداد مقالات: 3
1. اخلاق حرفه‌ای حسابرسی در ایران: تحلیل محتوا

دوره 15، شماره 59، پاییز 1397، صفحه 1-34

10.22054/qjma.2018.9822

محمد نمازی؛ حسین رجب‌دُری