تبیین ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری از منظر اندازه گیری و رفتاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دوره دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در واکنش به نگرانی های ایجاد شده در خصوص سودمندی گزارشگری مالی فعلی، پژوهش های متعددی به منظور بررسی روند تغییرات ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری طه دهه های اخیر انجام شده است. در این رابطه، علاوه بر نبود اجماع در زمینه وجود روند کاهشی در ارتباط ارزشی، میزان مناسب بودن روش سنتی اندازه گیری ارتباط ارزشی که مبتنی بر همبستگی متغیر قیمت بازار است، دغدغه ای دیگر در ادبیات این حوزه به شمار می آید. با توجه به  شواهد روزافزون ارائه شده در ادبیات حوزه مالی رفتاری در خصوص انحراف قیمت بازار سهام از ارزش بنیادی، در پژوهش حاضر تلاش شده است تا به کمک الگوی ارزش گذاری سود مازاد، با استدلال و به شیوه تجربی نشان داده شود که روند کاهشی مشاهده شده در ارتباط ارزشی، برآمد تعامل دو عامل است؛ نه تک عاملی که پیش از آن ادعا شده بود. عامل اول، اثر اندازه گیری حسابداری است که بیانگر ناتوانی الگوی فعلی گزارشگری مالی در ثبت و بازنمایی ارزش اقتصادی شرکت میباشد و موجب کاهش واقعی ارتباط ارزشی میشود. عامل دوم، اثر رفتار سرمایه گذاران است که حاصل تاثیر روزافزون عوامل غیربنیادی بر تصمیم های سرمایه گذاران در حوزه قیمت گذاری می باشد و باعث مشاهده یک روند کاهشی غیرواقعی در ارتباط ارزشی میگردد.
نتایج تحقیق بر اساس روش اندازه گیری سنتی ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، حاکی از کاهش آن نزد شرکت های پذیرفته  شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1378 الی 1387 میباشد. البته همانگونه که فرضیه پردازی شده بود، کاهش پیش گفته فقط نتیجه کم رنگ شده ویژگی "مربوط بودن" گزارشگری مالی (اثر اندازه گیری حسابداری) نیست، بلکه حاصل افزایش رفتار سوداگرانه سرمایه گذاران بر اثر نفوذ روزافزون عوامل غیربنیادی در قیمت بازار نیز میباشد (اثر رفتار سرمایه گذاران). همچنین، یافته های آزمون اضافی پژوهش که طی آن ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری با استفاده از همبستگی میان متغیرهای مالی و ارزش بنیادی مورد ارزیابی قرار گرفته است، حاکی از نبود روند کاهشی در ارتباط ارزشی دوره زمانی پیش گفته می باشد و نشان میدهدکه دلیل اصلی روند کاهشی مشاهده شده توسط پژوهش های قبلی، رفتار سوداگرانه سرمایه گذاران بود است که قابل انتساب به تغییرات ارزش بنیادی نمی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Value Relevance of Accounting Information: Measurement and Behavioral Aspects

نویسندگان [English]

  • A. Saghfi 1
  • R. Baghomian 2
چکیده [English]

In response to growing concerns about the usefulness of current financial reporting, several studies have investigated changes in the value relevance of accounting information during the last few decades. In addition to lacking a consensus on whether there has been a decline in value relevance, a major concern over this literature relates to the appropriateness of the conventional method for measuring relevance based on the market price variable association. Motivated by growing evidence in the behavioral finance literature that market prices deviate from their underlying fundamental values, and by using of residual income valuation model, this study argues, and demonstrates empirically, that the documented decline in value relevance, is the outcome of two effects, not one effect as previously interpreted. The first one is the accounting measurement effect, reflecting a failure in current financial reporting to (fully) capture the underlying economic value of the firm, resulting in a genuine decline in value relevance. The second is the investor behavior effect caused by growing influence of non-­fundamental factors in investor pricing decisions, which results in an artificial decline in value relevance. Results show that, based on the conventional method, there has been a decline in the value relevance of accounting information of companies listed on Tehran Stock Exchange (TSE) during the period between 1378 and 1387. As hypothesized, the documented decline in value relevance is not solely the outcome of financial reporting becoming less relevant (the accounting measurement effect), but is similarly caused by growing speculation in investor behavior as evident in the increasing extent of non-fundamental values in market prices (the investor behavior effect). An additional analysis of value relevance based. on the association between financial variables and estimated fundamental values indicates no decline in financial information value relevance during this period and shows that the documented decline in value relevance is driven mostly by increasing investor speculation that is not attributable to changes in fundamental values.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Information
  • Value Relevance
  • Investor behavior
  • Residual income valuation model