کفایت افشای معاملات با اشخاص وابسته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در رسوایی های مالی شرکتها، یکی از موضوعاتی که همواره مرکز توجه و نگرانی بوده است، معاملات با
اشخاص وابسته می باشد. این نگرانی ها، در پی ورشکستگی شرکتهای مشهوری مثل انرون و آدلفیا افزایش
یافته است. یکی از عوامل سقوط این شرکتها به استفاده هدفمند از معاملات با اشخاص وابسته و عدم افشای
آنها در صورتهای مالی یا کافی نبودن افشای آنها مربوط میشود. در این مقاله، کفایت افشای معاملات با
اشخاص وابسته با استفاده از چکلیست افشای تهیه شده طبق استاندارد حسابداری شماره 21 ایران، بررسی
شده است.
نمونه مورد بررسی، شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 2831 تا 2831
می باشد. در این مقاله، 21 مورد افشا مطابق استاندارد حسابداری 21 ایران تعیین و به دو دسته کلی تقسیم شده
است. از موارد افشا 1 مورد در گروه افشای عمومی و 1 مورد در گروه سایر موارد افشا قرار داده شده است.
سپس با محاسبه میانگین افشا و با در نظر گرفتن سطح افشای 15 درصد، نتیجه بررسی نشان میدهد که شرکتها
به طور میانگین 14 درصد از موارد افشای عمومی و 13 درصد تا 41 درصد از سایر موارد افشا را گزارش
کردهاند. در ادامه، میزان افشای هر یک از 21 مورد افشا، بررسی گردید و مشخص شد الزامات مندرج در
استاندارد حسابداری 21 ایران، به طور کامل توسط شرکتها گزارش نمی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Adequacy of Disclosure of Related Party Transactions S

نویسندگان [English]

  • Saber Sheri
  • Elham Amiri
چکیده [English]

In Recent corporate scandals, one of the recurring areas of concern is related party transactions. Concern about related party transactions has increased as a result of at least two high profile bankruptcies: Enron and Adelphia. The key reason of their collapse has been attributable at least in part to extensive purposefully use of undisclosed or “under-disclosed” transactions. In this research, the adequacy of disclosure of related party transactions is investigated by means of a checklist prepared according to Iranian accounting standard No.12.
Research is performed over the years of 2006 to 2010 among Tehran stock exchange listed companies. According to accounting standard No.12, 14 disclosure requirements are set out and divided into two groups: 5 items are classified as general disclosure items and others are classified as other disclosure items. Then, mean disclosure is calculated and compared with the 50-percent level of disclosure included in Doing Business Reports. 
The results show that companies disclose 46 percent of general disclosure items and 58 percent to 62 percent of other disclosure items. Finally, the disclosure level of each disclosure requirement is determined. The results suggest deficiency in compliance with accounting standard No.12.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Related Party Transactions
  • Adequacy of Disclosure
  • Corporate Governance
.1 سازمان بورس و اوراق بهادار تهران. ) 1292 (. دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب
معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی.
.0 کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ایران. ) 1286 (. استاندارد حسابداری شماره 10 ، افشای
اطلاعات اشخاص وابسته. سازمان حسابرسی. تهران.
3. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). (2001). Staff of the American Institute.
4. Chatterjee, B., Zaman, M., & Farooque, O. (2009). "the current status of related party disclosure in India: A longitudinal analysis". Accounting in Emerging Economies, 9:287 – 319.
5. Financial Accounting Standards Board (FASB). (1982). "Statement of Financial Accounting Standard No. 57, Related party disclosures".
6. Glaum, M,. & Street, D. (2003). "Compliance with the disclosure requirements of Germany’s new market: IAS versus US GAAP". Journal of International Financial Management and Accounting. 14:64 – 100.
7. International Accounting Standard Board (IASB), (2005). "International Accounting Standard No. 24, Related party disclosures".
8. Kholbeck M. J., Mayhew B. W. (2004a). "Related Party Transactions". Social Science Research Network, www.ssrn.com, Working Paper Series.
9. Monaligod Ma., Del Rosario V. (2012). "Related Party transactions". American International Journal of contemporary Research, 2(5).
10. OECD (2009). "Guide on Fighting Abusive Related Party Transaction In Asia"
11. Sherman, H. D., and Young S.D. (2001). "Tread lightly through these accounting minefields". Harvard Business Review: July-August.
12. The International bank for Reconstruction and Development and The World Bank (2012). "Comparing Regulation in 183 Economies".
13. Tsalavoutas, I., Evans, L. & Smith, M. (2008). "Comparison of two methods for measuring compliance with IFRS mandatory disclosure requirements". Journal of Applied Accounting Research, 11(3):213 - 228