کلیدواژه‌ها = پیش بینی سود
تعداد مقالات: 7
1. بررسی رفتار مدیران شرکت ها در پیش بینی سود سالیانه

دوره 10، شماره 40، زمستان 1391، صفحه 53-75

محمد حسین قائمی؛ طاهر اسکندرلی


2. پیش بینی سود با استفاده از مدل مبتنی بر تغییرپذیری و چسبندگی هزینه

دوره 6، شماره 23، پاییز 1387، صفحه 19-41

حمید خالقی مقدم؛ فاروق کرمی


3. ارزیابی متغیرهای موثر بر اعتبار پیش بینی سود توسط مدیریت

دوره 5، شماره 19، پاییز 1386، صفحه 21-49

محسن خوش طینت؛ مرتضی اکبری


5. مقایسه دقت پیش بینی سود توسط مدیریت با سری های زمانی باکس-جنکینز

دوره 3، شماره 11، پاییز 1384، صفحه 209-225

سید مجید شریعت پناهی؛ قاسم قاسمی


6. میزان عدم صحت پیش بینی سود شرکتها در عرضه اولیه

دوره 3، شماره 10، تابستان 1384، صفحه 1-28

حمید خالقی مقدم؛ محمود بهرامیان


7. سودمندی اقلام صورت های مالی غیر از سود در پیش بینی سود

دوره 1، شماره 1، بهار 1382، صفحه 109-142

حمید خالقی مقدم؛ علی رحمانی