کلیدواژه‌ها = تأخیر در گزارشگری مالی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه تغییر در اظهارنظر حسابرسی با تأخیر درگزارشگری مالی

دوره 11، شماره 41، بهار 1392، صفحه 131-156

زهرا حاجیها؛ مجتبی فتحی مقدم بادی