کلیدواژه‌ها = حاکمیت شرکتی
تعداد مقالات: 10
1. ارتباط حاکمیت شرکتی و اَبعاد آن با کارائی سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 52، زمستان 1395، صفحه 9-36

صابر شعری آناقیر شعری آناقیر؛ یحیی حساس یگانه؛ مهدی سدیدی؛ بنیامین نره ئی


2. تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تجدیدارائه های حسابداری

دوره 12، شماره 46، تابستان 1394، صفحه 87-110

10.22054/qjma.2015.1676

محمدعلی باقر پور ولاشانی؛ حسین اعتمادی؛ مهدی امید فر


3. مدیریت سود واقعی، حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد

دوره 11، شماره 44، زمستان 1392، صفحه 145-161

فرشید خیر اللهی؛ اسحاق بهشور؛ فرزاد ایوانی


5. رابطة ساز وکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری

دوره 10، شماره 38، تابستان 1391، صفحه 29-52

یحیی حساس یگانه؛ مرتضی احمدی


8. مدلی برای رتبه بندی حاکمیت شرکتی در ایران

دوره 8، شماره 30، تابستان 1389، صفحه 1-35

یحیی حساس یگانه؛ محمد جواد سلیمی


10. تاثیر حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود

دوره 5، شماره 17، بهار 1386، صفحه 151-171

یحیی حساس یگانه؛ نرگس یزدانیان