نویسنده = امید پور حیدری
تعداد مقالات: 5
1. تدوین مدل عوامل مؤثر بر پایداری شرکتی در ایران

دوره 16، شماره 65، بهار 1399، صفحه 175-201

10.22054/qjma.2019.47002.2061

داریوش اخترشناس؛ احمد خدامی پور؛ امید پورحیدری


3. بررسی رفتار مدیران در بکارگیری حسابداری ذهنی در گزارشگری صورت سود و زیان

دوره 15، شماره 58، تابستان 1397، صفحه 1-26

10.22054/qjma.2018.9424

علیرضا کیان؛ امید پورحیدری؛ یحیی کامیابی