داوران

تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

نام داور سمت / سازمان
محمدحسن ابراهیمی سروعلیا عضو هیأت علمی/دانشگاه علامه طباطبایی
حمیده اثنی عشری دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتضی احمدی
غلامحسین اسدی دانشیار
هدی اسکندر استادیار گروه حسابداری دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
قربان اسکندری دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
عباس افلاطونی دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا
میثم امیری دانشگاه علامه طباطبایی
رافیک باغومیان عضو هیأت علمی/دانشگاه شهید بهشتی
بهروز باقری
موسی بزرگ اصل دانشگاه علامه طباطبایی
قاسم بولو عضو هیأت علمی/دانشگاه علامه طباطبایی
پرویز پیری عضو هیت علمی دانشگاه ارومیه
مسلم پیمانی عضو هیات علمی / دانشگاه علامه طباطبایی
امید پورحیدری استاد حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان
ال ناز تجویدی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
آرش تحریری گروه حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
مرضیه توحیدی نژاد دکتری حسابداری / دانشگاه علامه طباطبائی
مظفر جمالیان پور استادیار/دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی
پری چالاکی عضو هیات علمی
یحیی حساس یگانه عضو هیأت علمی/دانشگاه علامه طباطبایی
سیدعلی حسینی عضو هیأت علمی/دانشگاه الزهرا
حمید حقیقت دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
عبدالخالق خنکا عضو هیات علمی حسابداری
شکراله خواجوی هیأت علمی دانشگاه شیراز
محسن خوش طینت عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی خاتم
رضا داغانی management and accounting , TMU ,faculty
زهرا دیانتی دانشکده علوم مالی دانشگاه خوارزمی
حمزه دیدار استادیار گروه حسابداری دانشگاه ارومیه ، رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت
محسن دستگیر
علی رحمانی هیات علمی
نظام الدین رحیمیان عضو هیات علمی/ دانشگاه رجا
منصور غلی رحیمی باغ ابریشمی حسابداری - دانشگاه ارشاد دماوند - تهران - ایران
جواد رضازاده دانشیار/دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
علیرضا رهروی دستجردی عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه اصفهان
سحر سپاسی دانشگاه تربیت مدرس
محمدحسین ستایش عضو هیأت علمی/دانشگاه شیراز
ولی اله سیف
محمدجواد سلیمی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
صابر شعری
جواد شکرخواه عضو هیأت علمی/دانشگاه علامه طباطبایی
امیر عباس صاحبقرانی دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
روح اله صدیقی عضو هیات علمی
محمدحسین صفرزاده عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران
احمد عبداللهی استاد
مرتضی عدل‌زاده دانشجوی دکتری/دانشگاه علامه طباطبایی
محمد عرب‌مازار یزدی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
حسین فخاری هیات علمی-دانشگاه مازندران
حسن فرج‌زاده دهکردی مرکز آموزش عالی رجاء
روح اله فرهادی دانشگاه آزاد اسلامی
داریوش فروغی عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه اصفهان
محمد حسین قائمی عضو هیأت علمی/دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
غلامرضا کردستانی دانشگاهبین المللی امام خمینی قزوین
محمود لنگری
فخرالدین محمدرضایی هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
آزاده مداحی عضو هیأت علمی/دانشگاه الزهرا
محمد مرادی گروه حسابداری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
مهدی مرادزاده فرد عضو هیأت علمی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمد مرفوع عضو هیأت علمی / دانشگاه علامه طباطبایی
شهناز مشایخ دانشگاه الزهرا
بیتا مشایخی عضو هیأت علمی / دانشگاه تهران
وحید منتی حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
فردین منصوری گروه حسابداری، مدیریت و حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
غلامرضا منصورفر عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه
کیهان مهام
محمد مهدی نادری نورعینی دانشگاه شهید بهشتی
مهدی ناظمی اردکانی دانشگاه یزد
محمدرضا نیکبخت عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مهدی نیک روش دکترای حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی