نقش اقلام تعهدی جاری و غیر جاری در ارتباط بین سود و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

اقلام تعهدی از طریق تغییر یا تعدیل در شناسایی جریان های نقد در طول زمان و انتقال بین دوره ای آن ها، مشکلات زمان بندی و تطابق نهفته در جریان های نقد را کاهش می دهد. بنابراین به نظر می رسد سود به عنوان فراورده های نهایی فرایند تعهدی، معیار برتری نسبت به جریان نقد عملیاتی برای تشریح بازده سهام باشد. اما در بلند مدت انتظار می رود قدرت تشریحی آن ها به سمت همگرایی پیش رود. یافته های ما نشان می دهد که اقلام تعهدی جاری نقش با اهمیتی در بهبود ارتباط سود با بازده سهام ایفاء نمی نماید اما اقلام تعهدی غیر جاری در کوتاه مدت دارای چنین نقشی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Current and non-current accruals role in the relationship between earnings and stock returns of companies listed on Tehran Stock Exchange

نویسنده [English]

  • . .