نابرابری اطلاعات: شواهدی در رابطه با دوره تصدی و تخصص صنعت حسابرس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه الزهرا

چکیده

یافته‌های تحقیقات نظری حاکی از آن است که تخصص صنعت و دوره تصدی حسابرس موجب بهبود کیفیت حسابرسی و متعاقباً بهبود کیفیت اطلاعات افشا شده و سبب کاهش نابرابری اطلاعات می‌گردد. لذا هدف این تحقیق بررسی رابطه بین تفاوت قیمت پیشنهاد خرید و فروش به‌عنوان معیار اندازه‌گیری نابرابری اطلاعات و دوره تصدی و تخصص صنعت حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1381 تا 1389 می‌باشد. با بهره‌گیری از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه، نتایج تحقیق دلالت بر وجود یک رابطه معکوس و معنادار بین دوره تصدی و تخصص صنعت حسابرس موجب کاهش نابرابری اطلاعات می‌شود. به‌علاوه تحلیل حساسیت این تحقیق نشان می‌دهد که با تفکیک دوره تصدی حسابرس به سه دوره کوتاه، متوسط و طولانی نتایج مزبور مجدداً تأیید می‌گردد. این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که رابطه دوره تصدی حسابرس و نابرابری اطلاعاتی متأثر از انتخاب حسابرس متخصص یا غیرمتخصص نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information Inequality: Evidence in relation to tenure and auditor industry specialization

نویسنده [English]

  • shamsolah shirinbakhsh