رابطه سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نسبت بدهی ها، اندازه شرکت با مدیریت سود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

برای رفع بی اعتمادی ناشی از مفهوم خطر اخلاقی در بحث عدم تقارن اطلاعاتی، در بازارهای جهانی، مفهوم حاکمیت شرکتی مطرح شد. این فرض وجود دارد کهف حاکمیت شرکتی بیش از هرچیز حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار میدهد و از منافع سهامداران محافظت میکند. موسسه های مالی بین المللی نیز رویه های اصلاح شده شرکتی را طریقی برای تقویت توانایی رقابتی شرکتها برای دستیابی به سرمایه جهانی دانسته و آن را در ایجاد رونق اقتصادی وافزایش شغل موثر میدانند.
در این تحقیق بعضی سازو کارهای حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران بررسی شده و وجود رابطه احتمالی میان این سازوکارها، نسبت بدهی ها و اندازه شرکت با مدیریت سود مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور از مدل تعدیل شده جونز (اقلام تعهدی اختیاری) برای محاسبه مدیریت سود استفاده گردیده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که بین سازوکارهای مختلف حاکمیت شرکتی شامل تعداد اعضای هیئت مدیره، تعداد و کفایت مدیران غیرموظف، تفکیک وظایف مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره یا عضویت وی در هیئت مدیره، ساختار مالکیت و وجود حسابرسی داخلی با مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین با توجه به نتایج این تحقیق بین نسبت بدهی ها و اندازه شرکت با مدیریت سود رابطه معناداری مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corporate Governance Mechanisms, Debt Ratio, Firm Size and Earnings Management

نویسندگان [English]

  • Yahya Hassas Yeganeh 1
  • Saber Sheri 1
  • H. Khosrownejad 2
چکیده [English]

In order to solve the distrust problem of the moral hazard in information asymmetry issue in capital markets, corporate governance is introduced. This is an assumption that corporate governance results to a healthful life for organizations in a long horizon and protects the stockholders interests. International organizations and institutes, suggest the governance codes as a tool to develop the competition ability of corporate to access to the international capital sources, and it also affects economic and employment improvements.
This research studied some of the corporate governance mechanisms in TSE and examines the probable correlation between earning management and corporate governance mechanisms, debt ratio and firm size.  The current study employs the cross-sectional modified version of Jones, where abnormal working capital accruals are used as proxy for earnings management. The study reveals that corporate governance mechanisms (board size, proportion of independent directors, competence of independent directors, separation of the roles of CEO and chairman, CEO membership, ownership structure and existence of audit dept.) have non-significant relation with earning management. It also shows that debt ratio and firm size have no significant relation with earning management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance (mechanisms)
  • earning management
  • Discretionary accruals
  • Working Capital Accruals