سودمندی اطلاعات سودهای تقسیمی درباره سودهای آتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

این تحقیق با استفاده از یک روش و رویکرد جدید، شواهد تازه ای برای اعتبار فرضیه علامت دهی سود تقسیمی ارائه می نماید. سوال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا سودهای تقسیمی درباره سود سال آتی واحدهای تجاری مفیدو سودمند هستند؟ این پژوهش موضوع مذکور را براساس رابطه بازده سال جاری سهام با سودهای سال جاری و آتی واحدهای تجاری که سود پرداخت میکنند در مقایسه با واحدهای تجاری که سود پرداخت نمیکنند مورد آزمون قرار داده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان میدهد که در شرکتهایی که سود پرداخت میکنند بین بازده سال جاری سهام و سود سال آتی رابطه مثبت بزرگی در مقایسه با واحدهای تجاری که سود پرداخت نمیکنند وجود دارد.
در حالت کلی نتایج این تحقیق در راستای این موضوع است که سودهای تقسیمی اطلاعات مربوط و سودمندی درباره سود سال آتی واحدهای تجاری به بازار ارائه میدهد و این اطلاعات تاثیر خود را بر روی قیمت سهام میگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dividends Informativeness about Future Earnings

نویسندگان [English]

  • Farokh Barzideh 1
  • S.M. Borhani 2
چکیده [English]

This study presents evidence on the validity of the dividend signaling hypothesis, by using a new testing approach. The main question in this paper is whether dividend is informative   about a firm’s future earnings.  We  examine this issue  by investigating   the association  between  current  year  stock  returns and  current  and  future  earning   for  firms  that  pay  dividends   in  the  current years  as compared   to firms  that  do not pay  dividends. The  analysis   of the data reveal  that relative  to non-dividend   paying  firms, dividend  paying  firms have  current  returns  that  are  more associated   with  future  earning . Overall, our results are consistent with dividends providing relevant   information about future earning to the market that this information affect stock price.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dividend signaling hypothesis
  • dividend per share (DPS)
  • future earnings