ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

یکی از مفروضات بازار کارای سرمایه این است که سرمایه گذاران به طور منطقی نسبت به اطلاعات جدید واکنش نشان میدهند. ولی شواهد بسیار زیادی وجود دارد که سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات جدید "واکنش بیش از اندازه" نشان میدهند. آنها تمایل دارند ارزش بیشتری به اطلاعات جدید بدهند. آنها قیمت سهام شرکت هایی که در دوره ای از زمان موفق بوده اند را بالاتر از قیمت واقعی و قیمت سهام ناموفق را پایین تر از قیمت واقعیش برآورد می نمایند. اگرچه در حال حاضر بازار نسبت به اطلاعات جدید واکنش بیش از اندازه نشان میدهد، ولی پس از گذشت زمان، بازار به اشتباه خود پی میبرد و قیمت ها تعدیل شده و به حالت تعادل برمیگردند.
موضوع این تحقیق ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهام داران عادی در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. اطلاعات مورد نیاز از گزارشهای روزانه، هفتگی و ماهانه بورس اوراق بهادار جمع آوری گردیده است. تجزیه و تحلیل نتایج از طریق آزمون آماری t استیودنت صورت گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که واکنش بیش از اندازه سهام داران عادی در بورس اوراق بهادار تهران وجود داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation Investors Overreaction in the Tehran Stock Exchange (TSE)

نویسندگان [English]

  • Mohhammad Reza Nikbakht 1
  • Mehdi Moradi 2
چکیده [English]

One of the assumptions of efficient market is that investors react to new information. The evidence show that investors overreact to new information. They tend to be either over-optimistic or over-pessimistic. Therefore equity prices are not equitably determined by the "true" forces of market supply/demand and are not in equilibrium most of the time. Although stock prices would go abnormally high (low) due to investors' Overreaction in the initial period, they have a tendency to adjust themselves back to the equilibrium level in the subsequent period.
This research investigates the Investors' overreaction in the Tehran Stock Exchange. The results indicate that stocks in the best (worst) performing experience, a reversal of fortune in the following years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contrarian Investment strategy
  • Winner Portfolio
  • Loser Portfolio
  • Overreaction
  • Cumulative Abnormal Return