همبستگی شاخص های سنتی نقدینگی و شاخص های نوین نقدینگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

از گذشته، نسبت هایی همچون نسبت جاری و نسبت آنی برای ارزیابی قدرت نقدینگی و توانایی شرکت در بازپرداخت بدهی ها مورد استفاده تحلیل گران بوده است ولی به لحاظ نقص ها و کاستی هایی که این دو نسبت دارا می باشند، در چند سال اخیر نسبت هایی همچون شاخص نقدینگی، شاخص فراگیر نقدینگی، مانده نقدی خالص، دوره تبدیل نقد، لامباو را ارائه داده اند. در این مقاله علاوه بر معرفی این نسبتهای نوین از طریق محاسبه همبستگی نسبت های نوین (شاخص فراگیر نقدینگی، مانده نقدی خالص و دوره تبدیل وجه) با نسبتهای سنتی (نسبت جاری و آنی) تا حدودی به محتوای اطلاعاتی آنها پی خواهیم برد. برای این منظور تمام شرکت های فعال سازمان بورس و اوراق بهادار در صنعت مواد غذایی انتخاب و نسبتهای مورد نظر برای دوره پنج ساله 77-81 محاسبه و همبستگی آنها به وسیله نرم افزار SPSS محاسبه گردید. نتایج این تحقیق نشان میدهد که نسبتهای مورد نظر هرچند همبستگی نزدیکی با نسبتهای سنتی دارند ولی دارای تفاوتهایی نیز بوده که میتوانند در تصمیم گیری نقش مهمی ایفا نمایند و همچنین دارای بار اطلاعاتی متفاوت تری نسبت به نسبتهای سنتی اند و میتوانند راهنمای استفاده کنندگان از این نسبتها در اخذ تصمیمات بهینه باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correlation of Traditional Liquidity Indexes and Modern Liquidity Indexes

نویسندگان [English]

  • Mohsen Khoshtinat 1
  • Z. Namazi 2
چکیده [English]

In time past many ratios such as current ratio and quick ratio had been used for evaluations of corporation liquidity authority and ability in debt repayment.
But in recent years because of some deficiency and defection of these two ratios some other ratios such as liquidity index, cash comprehensive liquidity index, net liquidity index, cash conversion cycle, lambda and etc. have been presented.
In this essay in addition to presentation of these modern ratios via calculation of modern ratio correlation with traditional ratios, we will discuss to some extent the informational identify of them. For this reason  all  active  corporation   in  food  industry  of  negotiable   papers exchange  have  been  chosen  and ratios  for a period  of 5 year  (1377-1381)  have  been  calculated   and  the  correlation   of  them  have  been calculated  by SPSS(a  software).
The  results  of this research  show  that although  the ratios  have  a near relationship   with  traditional  ratios but they  are some  differences  that can  play  an important   role  on our decision  and  they  contain  various and  more  information   than  traditional   ratios  and  can  help  users  to make their decision  better  than before.