ارزیابی عملکرد شرکت ها و سازوکارهای کنترل رفتار مدیران: دیدگاه نظریه ی نمایندگی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه شرکت های بزرگ و مدرن به عنوان پایه ی اصلی اقتصاد کشورها، حجم زیادی از منابع اقتصادی را به مصرف میرسانند و در مقابل با توجه به حجم تولید و فروش، نقش بسیار مهمی را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها به عهده دارند.
از بین موضوعات مختلف مربوط به شرکت ها، ارزیابی عملکرد مدیران و سازوکارهای کنترل رفتار مدیران، نقش ویژه ای دارد. در این مقاله، ابتدا در قسمت اول، نظریه ی شرکت از دید اقتصادی مالی مورد بررسی قرار میگیرد و بعد قسمت دوم آن به نظریه های نمایندگی، حقوق مالکیت و سبد سرمایه گذاری اختصاص یافته است. در قسمت سوم، روش های اندازی گیری عملکرد شرکت ها، با توجه به نظریه های فوق مورد بررسی قرار میگیرد و قسمت چهارم به سازوکارهای کنترل رفتار مدیران اختصاص یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Companies' Performance and Mechanism of Controlling the Managers' behavior: Representation Theory

نویسنده [English]

  • Seyyed Majid Shari'at Panahi

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment of Companies' Performance
  • Ownership Right