کلیدواژه‌ها = کارایی سرمایه گذاری
تعداد مقالات: 3
2. اثرکیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر کارایی سرمایه گذاری

دوره 11، شماره 44، زمستان 1392، صفحه 117-143

سید عباس هاشمی؛ سعید صمدی؛ ریحانه هادیان