کلیدواژه‌ها = کمیته استاندارهای بین المللی حسابداری
تعداد مقالات: 1
1. هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری

دوره 2، شماره 6، تابستان 1383، صفحه 83-112

محسن خوش طینت؛ نظام الدین رحیمیان