نویسنده = Mahdi Moradzadehfard
تعداد مقالات: 1
1. عدم اطمینان اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی و فرصت های رشد

دوره 10، شماره 39، پاییز 1391، صفحه 125-145

مهدی مرادزاده فرد؛ مرتضی عدل زاده؛ مریم فرج زاده؛ صدیقه عظیمی