استفاده از خدمات کارشناسی در حسابرسی، چالش‌ها و راهکارهای بهبود

سیدعلی حسینی؛ زهرا معصومی بیلندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2022.62149.2288

چکیده
  استقبال اخیر شرکت‌ها از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‌ها نقش کارشناسان را پررنگ‌تر نموده و اعتماد افزاینده بر کار کارشناسان منجر به نگرانی‌هایی در ارتباط باکیفیت حسابرسی گردیده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی چالش‌ها و موانع استفاده از خدمات کارشناسی در حسابرسی و راهکارهای بهبود آن است. پژوهش از نوع کیفی بوده و داده‌های موردنظر ...  بیشتر

حسابداری وجنبه های مختلف مالی
رابطه الگوهای مدیریت سود با ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر نقش کیفیت حسابرسی

عرفان محمدی؛ حمیده اثنی عشری

دوره 18، شماره 71 ، مهر 1400، ، صفحه 171-200

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.47802.2078

چکیده
  ریسک سقوط قیمت سهام یکی از موضوعات مورد توجه تحقیقات حوزه بازار سرمایه است . از آنجایی که رسالت اصلی نهادهای ناظر بر بازار سرمایه، صیانت از حقوق سرمایه‌گذارا ن است بررسی عوامل موثر بر ریسک سقوط سهام همواره مورد توجه بوده است. کیفیت گزارشگری مالی و الگوهای مدیریت سود، مهمترین ابزار در اختیار نهادهای ناظر است که می تواند به آنها در مدیریت ...  بیشتر

گزارش های حسابداری
بررسی تأثیر تعدیلی کیفیت حسابرسی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و قیمت‌گذاری کمتر از واقع عرضه عمومی اولیه سهام

نویدرضا نمازی؛ پدرام عزیزی

دوره 18، شماره 69 ، فروردین 1400، ، صفحه 115-144

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.54112.2181

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تعدیلی کیفیت حسابرسی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و قیمت­گذاری کمتر از واقع عرضه عمومی اولیه سهام است. جامعه این پژوهش شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است. نمونة آماری متشکل از 230 شرکت در بازه زمانی 18 ساله برای سال­های 1380 تا 1397 می­باشد. داده­ها با استفاده از ...  بیشتر

ویژگی‌های حسابرس، گرایش‌های حرفه‌ای و تجاری، و تأثیر آنها بر کیفیت حسابرسی

محمدحسین صفرزاده؛ عباس هوشمند کاشانی

دوره 17، شماره 68 ، دی 1399، ، صفحه 145-165

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.50466.2132

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی رابطه ویژگی‌های حسابرسان با گرایش‌های تجاری و حرفه‌ای آنان می‌باشد. تأثیر این گرایش‌های حرفه‌ای و تجاری بر اقداماتی که منجر به کاهش کیفیت حسابرسی می‌شود، نیز آزمون شده است. داده‌های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه دریافتی از 283 حسابرسعضو جامعه حسابداران رسمی ایران جمع‌آوری شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد ...  بیشتر

اثر تعدیل‌کنندگی کیفیت حسابرسی بر تمایلات سرمایه‎گذاران در قیمت‌گذاری سهام

مهدی بهارمقدم؛ حسین جوکار

دوره 15، شماره 57 ، فروردین 1397، ، صفحه 123-146

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2018.8916

چکیده
  مطالعات متعددی در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر تصمیمات سرمایه‌گذاران در بازار پرداخته‌اند؛ اما سمت و سوی بیشتر این مطالعات صرفا بر اصل عقلایی بودن عامل‌های اقتصادی و مستندسازی رابطۀ بین کیفیت حسابرسی و قیمت سهام متمرکز بوده است و واکنش مستقیم بازار به معیارهای کیفیت حسابرسی را نشانه‌هایی از تاثیر حسابرسی ...  بیشتر

تأثیر کیفیت حسابرسی بر دقت پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی

حسن زلقی؛ امین امیر بختیاروند

دوره 14، شماره 53 ، فروردین 1396، ، صفحه 173-198

چکیده
  در این پژوهش تأثیر کیفیت حسابرسی بر دقت پیشبینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. کیفیت حسابرسی با استفاده از معیارهای اندازه مؤسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و دوره تصدی حسابرس اندازه گیری شده است. مشابه با برخی پژوهش های های قبلی انجام شده، دقت پیشبینی جریانهای ...  بیشتر

تدوین الگو‌ی رابطه بین متغیرهای کیفیت حسابرسی با استفاده از رویکرد علت و معلولی سیستم‌های پویا

نویدرضا نمازی؛ غلامحسین مهدوی

دوره 14، شماره 53 ، فروردین 1396

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2020.17480.1509

چکیده
  کیفیت حسابرسی برای استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی، مدیران و حسابرسان، اهمیت ویژه‌ای دارد. هدف این پژوهش، الگو‌بندی رابطه بین متغیرهای کیفیت حسابرسی و بررسی تأثیر هم‌زمان و متقابل متغیرهای مزبور است. به این منظور، تعداد 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره 11 ساله پژوهش (سال‌های 1384 تا 1394) انتخاب شدند. روش پژوهش ...  بیشتر

تأثیر کیفیت حسابرسی بر دقت پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی

حسن زلقی؛ امین امیر بختیاروند؛ سعید ابراهیم زاده

دوره 14، شماره 53 ، فروردین 1396

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2020.9525.1322

چکیده
  در این پژوهش تأثیر کیفیت حسابرسی بر دقت پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. کیفیت حسابرسی با استفاده از معیار‌های اندازه مؤسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و دوره تصدی حسابرس اندازه‌گیری شده است. مشابه با برخی پژوهش های های قبلی انجام شده، دقت پیش‌بینی جریان‌های ...  بیشتر

کیفیت حسابرسی و ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام

نظام الدین رحیمیان؛ محمدتقی تقوی فرد؛ سپیده جوادی صوفیانی

دوره 13، شماره 52 ، دی 1395، ، صفحه 111-140

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2017.7739

چکیده
  نقش اصلی گزارشگری مالی، انتقال اثربخش اطلاعات مالی به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است.برای انجام این مهم، مدیران از فرصتهایی برای قضاوت در گزارشگری مالی برخوردار شده اند. هدف پژوهشحاضر، بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر انگیزه های مرتبط با تغییر اقلام تعهدی در شرکتهای با ارزش گذاری بالای1392- حقوق صاحبان سهام است. برای انجام ...  بیشتر

اتکای سرمایه‌گذاران بر کیفیت حسابرسی مستقل، و تاثیرپذیری کیفیت گزارشگری مالی و افشای اطلاعات صورت‌های مالی

نوید پایدارمنش؛ مهدی صالحی؛ متینا خرمی کاخکی؛ مهدی مرادی

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1395

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2020.239.1021

چکیده
  با توجه به تئوری نمایندگی، ‌نظریه علامت‌دهی، تئوری ذینفعان، ‌نظریه عدم تقارن اطلاعاتی و در نهایت اثبات نیاز استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی به این اطلاعات و تایید آن از سوی حسابرسان مستقل، ‌لذا در این تحقیق به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی مستقل انجام شده بر کیفیت افشای اطلاعات صورتهای مالی می‌پردازیم. این تحقیق در بازه زمانی سالهای ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی صفری گرایلی؛ عالیه بالارستاقی

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1394، ، صفحه 93-112

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2015.2538

چکیده
  تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران میپردازد. بدین منظور از یک شاخص جامع متشکل از 18 مؤلفه مرتبط با حاکمیت شرکتیکه با محیط گزارشگری ایران سازگار است به عنوان معیار سنجش کیفیت حاکمیت شرکتی استفاده شد. باانتخاب نمونهای متشکل از 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...  بیشتر

تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تجدیدارائه های حسابداری

محمدعلی باقر پور ولاشانی؛ حسین اعتمادی؛ مهدی امید فر

دوره 12، شماره 46 ، تیر 1394، ، صفحه 87-110

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2015.1676

چکیده
  این تحقیق به بررسی ارتباط میان خصوصیات حاکمیتی شرکتها و تجدیدارائه سود حسابداری میپردازد.انتخاب این موضوع به دلیل حجم گسترده تجدیدارائهها در بازار سرمایه ایران میباشد. محققان معتقدند کهتجدیدارائهها نشانه مشهودی از کیفیت گزارشگری پایین شرکتها میباشد. بدین منظور، مطابق تحقیقاتگذشته و با در نظرگرفتن شرایط ایران یک سری از خصوصیات ...  بیشتر

تاثیر ارزشگذاری بالای سهام بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری

ناصر ایزدی نیا؛ مهدی میرزائی

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1394، ، صفحه 31-80

چکیده
  در این پژوهش تاثیر ارزش گذاری بالای سهام بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری دربین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. کیفیت حسابرسی با استفاده ازمعیارهای اندازه موسسه حسابرسی، طول دوره تصدی حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و حسابرسمتخصص در صنعت با طول دوره تصدی طولانی اندازهگیری شده است. اقلام ...  بیشتر

تاثیرارزش‌گذاری بالای سهام بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری

مهدی میرزایی؛ ناصر ایزدی نیا

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1394

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2020.2173.1104

چکیده
  در این پژوهش تاثیر ارزش‌گذاری بالای سهام بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. کیفیت حسابرسی با استفاده از معیارهای اندازه موسسه حسابرسی، طول دوره تصدی حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و حسابرس متخصص در صنعت با طول دوره تصدی طولانی اندازه‌گیری شده است. ...  بیشتر

بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی با هزینه سرمایه سهام عادی و مدیریت سود

غلامرضا کردستانی

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1388، ، صفحه 79-100

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2009.6933

چکیده
  در این تحقیق اثر کیفیت حسابرسی بر هزینه سرمایه سهام عادی و مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. حسابرسی اعتبار اطلاعات در دسترس سرمایه گذاران را افزایش می دهد. افزایش کیفیت اطلاعات ریسک اطلاعاتی را کاهش می دهد. کاهش ریسک اطلاعاتی نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران را کاهش می دهد. بنابراین حسابرسی با کیفیت بالاتر که منجر به افزایش ...  بیشتر

عوامل موثر بر انتخاب داوطلبانه حسابرس

یحیی حساس یگانه؛ رسول حیدری

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1387، ، صفحه 23-45

چکیده
  با توجه به تئوری نمایندگی، پیش بینی میشود با افزایش اندازه، اهرم بدهی و هزینه حقوق و دستمزد کارکنان شرکت (کاهش کنترل در سازمانهای سلسله مراتبی)، احتمال انتخاب داوطلبانه حسابرس با کیفیت بالا در مجمع عمومی عادی شرکت، افزایش یابد. لذا در این تحقیق با انتخاب 342 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، انتخاب حسابرس با کیفیت بالا با ...  بیشتر

عوامل موثر بر تغییر حسابرسان در شرکتهای ایرانی

جواد رضازاده؛ کمال زارعی مروج

دوره 5، شماره 20 ، دی 1386، ، صفحه 89-105

چکیده
  هدف اصلی این مطالعه آزمون تجربی تاثیر عوامل شناخته شده در سطح دنیا بر تغییر حسابرسان در شرکتهای ایرانی است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.نمونه ممورد مطالعه شامل 74 شرکت مشتمل بر دو گروه 37 شرکت با تغییر حسابرس و 37 شرکت بدون تغییر حسابرس است. اطلاعات جمع آوری شده درباره متغیرهای مرتبط با تغییر ...  بیشتر