نویسنده = بولو، قاسم
تعداد مقالات: 5
2. الگوی مفهومی رتبه‌بندی اوراق به پشتوانه دارایی در بازار سرمایه ایران

دوره 15، شماره 60، زمستان 1397، صفحه 61-76

10.22054/qjma.2019.9952

قاسم بولو؛ امیر عباس صاحبقرانی؛ سیده محبوبه جعفری


5. انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 46، تابستان 1394

10.22054/qjma.2020.1882.1093

بهرام محسنی ملکی رستاقی؛ صابر شعری آناقیز؛ علی رحمانی؛ قاسم بولو