سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

خواننده گرامی

در صورت تمایل به مطالعه‌ی مداوم فصلنامه "مطالعات تجربی حسابداری مالی  " فرم زیر را تکمیل و به نشانی دفتر مجله واقع در تهران، بزرگراه همت- بلوار دهکده المپیک- دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، کدپستی  1489684511 و یا تهران‌،  صندوق پستی 8473-14155 ارسال فرمائید.

اشتراک سالانه: 144000 ریال

تک شماره‌: 36000 ریال

   
   
 
   

 

 

برگ درخواست اشتراک

فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی  

لطفاً نام این سازمان / اینجانب ......................... را در فهرست مشترکان مجله فصلنامه "مطالعات تجربی حسابداری مالی  " ثبت و از شماره ............... تا ............... سال ............ تعداد .............. نسخه مجله منظماً به آدرس زیر ارسال فرمائید.

آدرس و شماره تلفن:

 

 

ضمناً مبلغ ............ ریال حق اشتراک مجلات درخواست به حساب جاری شماره  98722890 بانک تجارت شعبه کلانتری واریز گردیده و رسید آن به پیوست ارسال می‌گردد. خواهشمند است در صورت مشترک بودن شماره اشتراک قبلی خود را قید فرمائید.