حسابداری مالی
راهبرد تجاری شرکت، نگهداشت وجه نقد و سرعت تعدیل آن

عباس افلاطونی؛ زهرا نیکبخت؛ کفسان منصوری

دوره 19، شماره 73 ، فروردین 1401، ، صفحه 57-84

https://doi.org/10.22054/qjma.2022.63925.2320

چکیده
  وجود مازاد وجه نقد در شرکت موجب راکد ماندن منابع می‌شود و کسری وجه نقد باعث از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌گردد. به همین دلیل، شرکت‌ها عموماً سعی می‌کنند سطح بهینه‌ای از وجه نقد را نگهداری کنند. افزون بر آن، شرکت‌ها تلاش می‌کنند هرگونه انحراف نگهداشت وجه نقد از سطح بهینۀ آن را به سرعت، تصحیح کنند. سطح نگهداشت وجه نقد و نیز ...  بیشتر

حسابداری وجنبه های مختلف مالی
تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد با بازده مازاد

محمد علی آقایی؛ محمد امری اسرمی

دوره 18، شماره 72 ، دی 1400، ، صفحه 57-77

https://doi.org/10.22054/qjma.2021.51016.2139

چکیده
  در این پژوهش تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد با بازده مازاد در شرکت­های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1390 تا 1397 بررسی شد. بیش اعتمادی مدیریت از معیار سرمایه­گذاری بیش از حد در دارایی­ها و بازده مازاد سهام از طریق تفاوت بازده واقعی و بازده پرتفوی الگو اندازه­گیری شد. با روش غربالگری منظم، ...  بیشتر

اندازه گیری انعطاف پذیری مالی

حمید خالقی مقدم؛ مقصود امیری؛ جلال شیره زاده

دوره 15، شماره 59 ، مهر 1397، ، صفحه 35-57

https://doi.org/10.22054/qjma.2018.9823

چکیده
  تصمیم گیری درباره تامین مالی وترکیب ساختار سرمایه در شرکت ها به عوامل گوناگونی بستگی دارد. هدف اساسی تحقیق اندازه گیری انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. باتوجه به هدف پژوهش در مرحله اول، بر مبنای چارچوب، نظرات خبرگان مالی جهت کسب شناخت ودرک دیدگاه های آنان و مشخص ساختن ابعاد، مولفه ها، شاخص ها و ...  بیشتر

رابطه بین نگهداشت مازاد وجه نقد و ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نظام الدین رحیمیان؛ محمود قربانی؛ کیوان شعبانی

دوره 10، شماره 40 ، دی 1391، ، صفحه 151-175

چکیده
  وجه نقد، از منابع مهم و حیاتی هر واحد انتفاعی است مهمترین عامل سلامت اقتصادی این واحدها، ایجاد توازن بینوجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، است . از آنجایی که شرکتهایی که وجه نقد کافی نگهداری نمی کنند وشرکتهای دارای وجه نقد مازاد، با مشکلاتی مواجه می شوند؛ این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر نگهداشت وجهنقد و رابطه تداوم نگهداری مازاد وجه ...  بیشتر