کلیدواژه‌ها = بورس اوراق بهادار تهران
تعداد مقالات: 11
2. رابطه بین نسبت سود هر سهم به قیمت (E/P) و رشد سود آتی

دوره 15، شماره 61، بهار 1398، صفحه 55-78

10.22054/qjma.2019.22686.1621

محمدرضا نیکبخت؛ امیر فیروزنیا؛ حمید کلهرنیا


3. سبد بهینه سهام با استفاده از معیار ارزش در معرض خطر: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 15، شماره 61، بهار 1398، صفحه 157-178

10.22054/qjma.2019.43203.2012

سیدعلی پایتختی اسکویی؛ حسن هادی پور؛ حسن آباقری


4. محاسبه ریسک اعتباری و تاثیر آن بر بازدهی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 14، شماره 55، پاییز 1396، صفحه 169-196

10.22054/qjma.2017.24590.1655

امیرحسین ارضاء؛ مسلم پیمانی؛ فرناز صیفی


7. 0چسبندگی هزینه ها و عدم تقارن در مدل هزینه، حجم، سود

دوره 12، شماره 48، زمستان 1394، صفحه 145-164

10.22054/qjma.2016.4054

یحیی کامیابی؛ اسماعیل توکل نیا


10. رابطه بین درآمد باقی مانده و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 15، پاییز 1385، صفحه 1-14

امید پورحیدری؛ سعید علی احمدی