حسابداری وجنبه های مختلف مالی
بررسی تأثیر درماندگی مالی و فرصت‌های رشد بر محافظه‌کاری حسابداری با نقش تعدیل‌گری بیش‌ اطمینانی مدیریت

مهدی حیدری؛ علیرضا علی اکبرلو؛ ابراهیم خاکپور حیدرانلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.59804.2249

چکیده
  محافظه‌کاری اقدامی است که در شرایط عدم اطمینان و محدود کردن رفتارهای خوش‌بینانه مدیریت در جهت افزایش قابلیت اتکای گزارش‌های مالی از آن بهره گرفته می‌شود. درماندگی مالی و فرصت‌های رشد از جمله عواملی هستند که می‌توانند باعث بهبود سطح محافظه‌کاری حسابداری شوند. در این میان انتظار می‌رود خصوصیات رفتاری مدیران بر رابطه میان درماندگی ...  بیشتر

تحلیل اثر محافظه‌کاری حسابداری بر اصلاح نابهنجاری اقلام تعهدی

سعید یادگاری؛ سید عباس هاشمی؛ هادی امیری

دوره 16، شماره 62 ، تیر 1398، ، صفحه 69-95

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2019.10414

چکیده
  یکی از دلایل ایجاد نابهنجاری اقلام تعهدی، پایداری کمتر بخش تعهدی سود نسبت به بخش نقدی آن است. از آنجایی که محافظه­کاری به­عنوان یک میثاق حسابداری قابلیت اتکای اقلام تعهدی را افزایش می­دهد؛ لذا انتظار می­رود محافظه­کاری منجر به افزایش پایداری اقلام تعهدی گردد. در این پژوهش اثر درجات متفاوت محافظه­کاری حسابداری بر افزایش ...  بیشتر

نقش محافظه‌کاری حسابداری در ارزش‌گذاری نامتقارن بازار از اقلام غیرمستمر

محمدحسین صفرزاده؛ احمد ثقفی پور

دوره 12، شماره 48 ، دی 1394

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2020.3183.1133

چکیده
  این تحقیق به بررسی تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر ارزیابی بازار از سودها و زیان‌های غیرمستمر در 126 شرکت نمونه طی بازه زمانی 1386 تا 1392 در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. سودها و زیان‌های غیرمستمر که تحت عنوان اقلام خاص نیز شناخته می‌شوند، ارزیابی نامتقارن چندگانه‌ای توسط بازار دارند که در این تحقیق توسط ضریب واکنش سود اندازه‌گیری ...  بیشتر