بررسی تاثیر مولفه های اهرمی و عملیاتی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت در تبیین بازده سهام

غلامرضا کردستانی؛ محمد اکبری

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1389، ، صفحه 39-64

چکیده
  تحقیقات پیشین (نظیر فاما و فرنچ (1992)) نشان داده اند نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (B/P) همبستگی مثبتی با بازده آتی سهام دارد. این ارتباط را میتوان اثر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار نامید. نسبت ارزش دتری به ارزش بازار را میتوان به دو مولفه ی عملیاتی و اهرمی تفکیک نمود (پنمن و دیگران، 2007). در این تحقیق نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به دو مولفه ...  بیشتر

رابطه تجربی متغیرهای حسابداری و بازار با بازده سهام

علی رحمانی؛ الناز تجویدی

دوره 3، شماره 11 ، مهر 1384، ، صفحه 227-246

چکیده
  شناسایی متغیرهای موثر بر بازدهی و قیمت سهام، با توجه به گسترش بازار سرمایه از اهمیت بسیاری برخوردار است. برای پیش بینی بازده مدل های مختلفی مثل مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل بازار، تئوری قیمت گذاری آربیتاژ و مدل عاملی وجود دارد. طبق مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، بتا تنها متغیری است که میتواند بازدهی را پیش بینی کند. ...  بیشتر