حسابداری مالی
راهبرد تجاری شرکت، نگهداشت وجه نقد و سرعت تعدیل آن

عباس افلاطونی؛ زهرا نیکبخت؛ کفسان منصوری

دوره 19، شماره 73 ، فروردین 1401، ، صفحه 57-84

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2022.63925.2320

چکیده
  وجود مازاد وجه نقد در شرکت موجب راکد ماندن منابع می‌شود و کسری وجه نقد باعث از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌گردد. به همین دلیل، شرکت‌ها عموماً سعی می‌کنند سطح بهینه‌ای از وجه نقد را نگهداری کنند. افزون بر آن، شرکت‌ها تلاش می‌کنند هرگونه انحراف نگهداشت وجه نقد از سطح بهینۀ آن را به سرعت، تصحیح کنند. سطح نگهداشت وجه نقد و نیز ...  بیشتر

نقش کیفیت سود در اتّخاذ سیاست سود نقدی پایدار: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافتۀ سیستمی

عباس افلاطونی؛ زهرا نیکبخت

دوره 17، شماره 67 ، مهر 1399، ، صفحه 153-175

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2020.38991.1943

چکیده
  یکی از ابزارهای شرکت‌ها برای ارائه تصویری کم‌ریسک از خود، اتّخاذ سیاست سود نقدی پایدار است. با این حال باید توجه داشت که به دلیل محدودیت‌های مالی، بسیاری از شرکت‌ها در بلندمدت قادر به اجرای این سیاست نیستند. این پژوهش نقش کیفیت سود را در اتّخاذ سیاست سود نقدی پایدار در 148 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (شامل 1628 مشاهده) ...  بیشتر

تاثیر مدیریت سود بر عملکرد مدل های ارزشگذاری مبتنی بر سود حسابداری

عباس افلاطونی

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1395، ، صفحه 185-203

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2016.7063

چکیده
  برخی مدل های ارزشگذاری که برای محاسبه ارزش ذاتی سهام به کار می روند از سود حسابداری و برخی دیگر از جریان وجو ه نق د ب ه عنوا ن درو نداد استفاده می کنند. شواهد تجربی نشان می دهد که عملکرد مدل های مبتنی بر سود به طور معمول بالاتر از مدل های غیر مبتنی بر سود است. به علاوه، شواهد تجربی بیان می کند مدیریت سود که با استفاده از اقلام تعهدی ...  بیشتر

تاثیر مدیریت سود بر عملکرد مدل‌های ارزشگذاری مبتنی بر سود حسابداری

عباس افلاطونی

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1395

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2020.2491.1110

چکیده
  برخی مدل‌های ارزشگذاری که برای محاسبه ارزش ذاتی سهام به کار می‌روند از سود حسابداری و برخی دیگر از جریان‌ وجوه نقد به عنوان درو‌نداد استفاده می‌کنند. شواهد تجربی نشان می‌دهد که عملکرد مدل‌های مبتنی بر سود به طور معمول بالاتر از مدل‌های غیر‌مبتنی بر سود است. به‌علاوه، شواهد تجربی بیان می‌کند مدیریت سود که با استفاده از اقلام ...  بیشتر