حسابداری مالی
1. تأثیر لحن گزارشگری مالی بر حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

موسی بزرگ اصل؛ محمد مرفوع؛ مهدی ماهان‌نژاد

دوره 18، شماره 72 ، دی 1400، ، صفحه 79-107

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.57363.2211

چکیده
  ویژگی‌های زبانشناختی اطلاعات تهیه شده توسط مدیریت واحد تجاری، می‌تواند موجب تسهیل در نیل به اهداف انتقال واقعیت‌های اقتصادی شود. بر همین اساس در سالیان اخیر این ویژگی‌ها همواره مورد توجه پژوهش‌های حوزه حسابداری و مالی رفتاری بوده‌ است. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر لحن گزارشگری مالی بر حق‌الزحمه حسابرسی می‌باشد. ...  بیشتر

2. تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها با توجه به نقش عدم تقارن اطلاعاتی و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی

قاسم بولو؛ محمد مرفوع؛ آرین قهرمانی

دوره 17، شماره 68 ، دی 1399، ، صفحه 33-65

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.39721.1957

چکیده
  هدف تحقیق حاضر تبیین تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها و بررسی نقش تعدیلگر عدم تقارن اطلاعاتی و نقش تعدیلگر همزمان این متغیر و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی در این بستر است. قلمرو زمانی این پژوهش برای دوره 5 ساله از ابتدای سال 1392 لغایت پایان سال 1396در نظر گرفته شده است و نمونه پژوهش شامل 91 شرکت پذیرفته شده ...  بیشتر

3. تأثیر به‌کارگیری رویکرد ارزش منصفانه بر شاخص‌های عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری کوچک و متوسط

روح اله صدیقی؛ محمد مرفوع؛ علی قاسمی

دوره 16، شماره 64 ، دی 1398، ، صفحه 59-80

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2020.42605.2023

چکیده
  استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برای واحدهای کوچک و متوسط(IFRS For SMEs)، مجموعه‌ای است که نسبت به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، الزامات کمتری دارد. مجموعه کوچک و متوسط در بسیاری از کشورها پذیرش شده است و در ایران نیز این استانداردها در حال بررسی می‌باشد. بنابراین ضروری است که این مجموعه استانداردها قبل از به‌کارگیری ...  بیشتر

4. رابطه دقت پیش بینی سود با کارایی سرمایه گذاری

معصومه نقدی؛ یحیی حساس یگانه؛ محمد مرفوع

دوره 14، شماره 54 ، تیر 1396

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2017.10947.1361

چکیده
  دقت پیش بینی سود می تواند بر کارایی سرمایه گذاری تاثیر بگذارد. پیش بینی می شود که با افزایش دقت پیش بینی سود، کارایی سرمایه گذاری افزایش و سرمایه گذاری بیش از حد و سرمایه گذاری کم تر از حد کاهش یابد. پژوهش حاضر، به تبیین رابطه دقت پیش بینی سود با کارایی سرمایه گذاری می پردازد. انحراف از سطح سرمایه گذاری موردانتظار با توجه به فرصت های ...  بیشتر

5. رابطه بین کیفیت افشاء و تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی

وحید ملاایمنی؛ محمد مرفوع

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1394

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2020.751.1044

چکیده
  سرعت انتقال اطلاعات حسابداری از ارائه‏کنندگان به استفاده‏کنندگان آن قدر با اهمیت می باشد که در چارچوب نظری حسابداری از آن با ویژگی به موقع بودن اطلاعات حسابداری یاد شده است. شناسایی موانع و اختلالات در کانال ارتباطی بین ارائه‏کنندگان و دریافت کنندگان اطلاعات می تواند سبب تسریع در انتقال اطلاعات و استفاده بیشتر استفاده کنندگان ...  بیشتر