حسابداری وجنبه های مختلف مالی
بررسی تأثیر درماندگی مالی و فرصت‌های رشد بر محافظه‌کاری حسابداری با نقش تعدیل‌گری بیش‌ اطمینانی مدیریت

مهدی حیدری؛ علیرضا علی اکبرلو؛ ابراهیم خاکپور حیدرانلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.59804.2249

چکیده
  محافظه‌کاری اقدامی است که در شرایط عدم اطمینان و محدود کردن رفتارهای خوش‌بینانه مدیریت در جهت افزایش قابلیت اتکای گزارش‌های مالی از آن بهره گرفته می‌شود. درماندگی مالی و فرصت‌های رشد از جمله عواملی هستند که می‌توانند باعث بهبود سطح محافظه‌کاری حسابداری شوند. در این میان انتظار می‌رود خصوصیات رفتاری مدیران بر رابطه میان درماندگی ...  بیشتر

بررسی تاثیر ساختار مالکیت ( دولتی و خصوصی ) بر رابطه بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سعید اله بخشی؛ پرویز پیری؛ مهدی حیدری

دوره 16، شماره 62 ، تیر 1398، ، صفحه 21-43

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2019.10412

چکیده
  هدف این مقاله بررسی اثر ساختار مالکیت ( دولتی و خصوصی ) بر رابطه بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه می باشد . جهت نیل به این هدف ، نمونه ای مشتمل بر 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  طی سال های 1387تا 1396 با روش حذف سیستماتیک انتخاب گردید و اطلاعات آنها با استفاده از روش همبستگی و الگوی داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزارهایE-views ...  بیشتر

بررسی تجربی رابطه بین فرضیه هزینه های سیاسی با فرصت های رشد شرکت:رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری

مهدی حیدری؛ حمزه دیدار؛ بهمن قادری

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1394، ، صفحه 141-157

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2015.2541

چکیده
  یکی از پیامدهای اقتصاد سیاسی، نفوذ دولت در واحدهای اقتصادی است. شرکت هایی که از ارتباط خوبیبا دولت برخوردارند، مالیات کمتری می پردازند، سهم بازار بیشتری دارند، وام های بانکی با سهولت بیشتریبرای آنان فراهم می شود، دولت در عرضه عمومی سهام به آن ها کمک م ی کند و نسبت به سایر شرکت ها،آسان تر و با پرداخت هزینه های کمتری از امتیازهای مهم ...  بیشتر

بررسی تجربی رابطه بین فرضیه هزینه‏ های سیاسی با فرصت‏های رشد شرکت:رویکرد مدل‏سازی معادلات ساختاری

مهدی حیدری؛ حمزه دیدار؛ بهمن قادری

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1394

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2020.214.1017

چکیده
  یکی از پیامدهای اقتصاد سیاسی، نفوذ دولت در واحدهای اقتصادی است. شرکت‏ هایی که از ارتباط خوبی با دولت برخوردارند، مالیات کمتری می‏پردازند، سهم بازار بیشتری دارند، وام‏های بانکی با سهولت بیشتری برای آنان فراهم می‏شود، دولت در عرضه عمومی سهام به آن‏ها کمک می‏‏کند و نسبت به سایر شرکت‏ها، آسان‏تر و با پرداخت هزینه‏ های ...  بیشتر

بررسی محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سهام: مقایسه تحلیلی با سود عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی

ایرج نوروش؛ مهدی حیدری

دوره 2، شماره 8 ، دی 1383، ، صفحه 121-151

چکیده
  به منظور بررسی محتوای اطلاعاتی سه معیار عملکردسود عملیاتی، ارزش افزوده نقدیو جریانات نقدی عملیاتی به دو سوال زیر پرداخته میشود: 1- آیا ارزش افزوده نقدی بهتر از سود عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی میتواند تغییرات بازده سهام را توضیح دهد؟ 2- آیا ارزش افزوده نقدی نسبت به سود عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی محتوای اطلاعاتی افزاینده تری ...  بیشتر