نویسنده = شکرخواه، جواد
تعداد مقالات: 5
5. تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تصمیمات تامین مالی مدیران

دوره 13، شماره 51، پاییز 1395، صفحه 87-120

10.22054/qjma.2016.7102

جواد شکرخواه؛ کیوان قاصدی دیزجی