نویسنده = دستگیر، محسن
تعداد مقالات: 6
3. نقش کیفیت سود در افزایش نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 32، زمستان 1389، صفحه 1-22

محسن دستگیر؛ سید مهدی پارچینی پارچین؛ کیوان شیخی


4. عوامل موثر بر گزارش مشروط حسابرسی

دوره 5، شماره 18، تابستان 1386، صفحه 123-146

سید حسین سجادی؛ حسن فرازمند؛ محسن دستگیر؛ دلشاد دهقان فر


5. ضرورت ایجاد کمیته ی حسابرسی صاحبکار

دوره 4، شماره 15، پاییز 1385، صفحه 65-86

سید حسین سجادی؛ محسن دستگیر؛ مجتبی افشار جهانشاهی


6. ارزیابی روش قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1382، صفحه 60-94

محسن دستگیر؛ مهران حسینی افشاری