نویسنده = اثنی عشری، حمیده
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر احساس زبانی، خوانایی و سبک پردازش اطلاعات (خبرگی) بر قضاوت سرمایه‌گذاران: شواهد آزمایشی

دوره 16، شماره 65، بهار 1399، صفحه 1-34

10.22054/qjma.2020.47931.2080

یگانه فغفورمغربی؛ سید حسین سجادی؛ حمیده اثنی عشری؛ علی رضاییان


2. رابطه سیاست‌های مالیاتی و بار مالیاتی شرکت‌ها در شرایط تورمی

دوره 15، شماره 58، تابستان 1397، صفحه 59-78

10.22054/qjma.2018.9426

حمیده اثنی عشری؛ مینا نورمحمدی


3. رابطه تاخیری تغییرات فروش با رفتار نامتقارن هزینه و اثر تعدیلی نگرش مدیریت

دوره 12، شماره 48، زمستان 1394

10.22054/qjma.2020.6312.1237

حمیده اثنی عشری؛ الناز تجویدی؛ احمد حاج نوروزی


4. رابطه تاخیری تغییرات فروش با رفتار نامتقارن هزینه و اثر B تعدیلی نگرش مدیریت

دوره 12، شماره 48، زمستان 1394، صفحه 105-122

10.22054/qjma.2016.4052

الناز تجویدی؛ حمیده اثنی عشری؛ احمد حاج نوروزی