نویسنده = نیکبخت، محمدرضا
تعداد مقالات: 4
1. رابطه بین نسبت سود هر سهم به قیمت (E/P) و رشد سود آتی

دوره 15، شماره 61، بهار 1398، صفحه 55-78

10.22054/qjma.2019.22686.1621

محمدرضا نیکبخت؛ امیر فیروزنیا؛ حمید کلهرنیا


2. راهبردهای ارتقای کیفیت حسابرسی داخلی

دوره 14، شماره 55، پاییز 1396، صفحه 31-70

10.22054/qjma.2017.24956.1663

محمدرضا نیکبخت؛ ذبیح الله رضایی؛ وحید منتی


3. تببین عوامل موثر بر بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام شرکتهای جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 17، بهار 1386، صفحه 129-150

محمدرضا نیکبخت؛ محمدرضا عسگری؛ حمیدرضا گنجی؛ آرش تحریری