نویسنده = خالقی مقدم، حمید
تعداد مقالات: 13
1. پیش بینی تلاطم بورس اوراق بهادار تهران و بورس های بین الملل

دوره 6، شماره 24، زمستان 1387، صفحه 1-33

حمید خالقی مقدم؛ سعید مشیری؛ کامران پاکیزه


2. پیش بینی سود با استفاده از مدل مبتنی بر تغییرپذیری و چسبندگی هزینه

دوره 6، شماره 23، پاییز 1387، صفحه 19-41

حمید خالقی مقدم؛ فاروق کرمی


3. شفافیت شرکتی در ایران و عوامل موثر بر آن

دوره 6، شماره 21، بهار 1387، صفحه 31-60

حمید خالقی مقدم؛ علیرضا خالق


5. اثر نماگرهای بازار سرمایه بر پیش بینی قیمت سهام

دوره 5، شماره 17، بهار 1386، صفحه 27-61

حمید خالقی مقدم؛ پرویز پیری


6. ثبات رفتاری در ارزش گذاری موسسه

دوره 4، شماره 14، تابستان 1385، صفحه 99-132

حمید خالقی مقدم؛ عبدالمهدی انصاری


7. متغیرهای اقتصادی و حسابداری موثر بر ضریب P/E (قیمت بر سود)

دوره 3، شماره 12، زمستان 1384، صفحه 57-81

حمید خالقی مقدم؛ محمدعلی سهمانی اصل


8. میزان عدم صحت پیش بینی سود شرکتها در عرضه اولیه

دوره 3، شماره 10، تابستان 1384، صفحه 1-28

حمید خالقی مقدم؛ محمود بهرامیان


9. محتوای اطلاعاتی پیش بینی سود شرکتها

دوره 2، شماره 7، پاییز 1383، صفحه 33-54

حمید خالقی مقدم؛ محمد آزاد


12. ارتباط بین رویکردهای مختلف در اندازه گیری عملکرد مالی شرکتها

دوره 1، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 83-106

حمید خالقی مقدم؛ فرخ برزیده


13. سودمندی اقلام صورت های مالی غیر از سود در پیش بینی سود

دوره 1، شماره 1، بهار 1382، صفحه 109-142

حمید خالقی مقدم؛ علی رحمانی