نویسنده = مرفوع، محمد
تعداد مقالات: 5
2. رابطه دقت پیشبینی سود با کارایی سرمایه گذاری

دوره 14، شماره 54، تابستان 1396، صفحه 51-72

10.22054/qjma.2018.8269

یحیی حساس یگانه؛ محمد مرفوع؛ معصومه نقدی


4. ریسک نقدشوندگی سهام و کیفیت سود

دوره 8، شماره 29، بهار 1389، صفحه 1-37

علی ثقفی؛ محمد مرفوع